Wadlopen

Wilt u met collega's een wadlooptocht maken dan bent u bij De Pierewaai aan het juiste adres. In overleg met u kan een programma op maat worden samengesteld. Ook bijkomende zaken als vervoer, diner, parallelprogramma voor collega's die niet kunnen of willen wadlopen zullen daarbij aan bod komen.

Het is niet mogelijk om met één of meerdere personen aan te sluiten bij reeds geplande tochten. Daarvoor kunt u terecht bij de traditionele wadlooporganisaties. 
Meer over wadlopen .......

Als je met collega's wilt gaan wadlopen houdt er dan rekening mee dat wadlopen een zekere lichamelijke inspanning vergt. Vooral het passeren van de slikvelden achter de dijk en het oversteken van diepere geulen kan pittig zijn. Niet iedereen vindt dat leuk of is er fysiek toe in staat. In dat geval is een wadlooptocht vanaf een schip over de drooggevallen zandplaten van bijvoorbeeld de Engelsmanplaat een aantrekkelijk alternatief. De ondergrond bestaat dan uit stevig zand i.p.v. slik. Qua inspanning is lopen in een degelijk gebied te vergelijken met een wandeling langs de vloedlijn op het Noordzeestrand.  De wandeling kan zo kort of lang gemaakt worden als je zelf wilt. Wie helemaal niet wil of kan lopen blijft aan boord en zoekt een beschut plekje aan dek.

Onder de tegel "Wadlopen en meer" wordt beschreven hoe een wadlooptocht naar Ameland onderdeel is van een volledig verzorgde personeelsdag op Ameland. De niet-wadlopers van de groep kunnen deelnemen aan een alternatieve activiteit. In de loop van de dag komen beide groepen samen tijdens een sporttief strandprograma.

Voor wie wel het wad op wil maar niet wil lopen zijn er alternatieven: workshop schilderen of fotografie op het drooggevallen wad. Een wadexcursie met aandacht voor alles wat groeit en bloeit. Of een waddendag bij de oostpunt van Schiermonnikoog waarbij alles wat het wad landschappelijk te bieden heeft aan bod komt. Wil je meer weten over dit laatste programma klik dan op de tegel "Mooier dan wadlopen". 

Wie overdag moet werken en 's avonds met collega's Wad wil doen moet kijken onder "Avondtocht Engelsmanplaat" of  "Zwerftocht vanaf de dijk".

wadlopen NPZ 3

Jan Blokker over wadlopen

Als ze morgen rondgaan met een petitie dat de wadden moeten blijven, zal ik als eerste m´n handtekening zetten, want ik ben er nog nooit geweest, en het zou toch zonde zijn als de gelegenheid me door de neus wordt geboord. Zo prijs ik me gelukkig dat ik de Muur in Berlijn goed gekend heb, en zo heb ik de pest in dat ik waarschijnlijk net het Zuid Afrika heb gemist waarin de zwarte medemens op een apart bankje van het park moest genieten. Een waddenloop! Ik heb ´t op mijn lijstje staan, samen met Faust II van Goethe dat ik nooit uit heb gekregen, een paar films, en een reis naar het Dak van de Wereld. Waarom is het er nooit van gekomen? Daar zou je allerlei verontschuldigingen voor kunnen verzinnen, maar de ware oorzaak moet natuurlijk gezocht worden in de omstandigheden dat ik een gemankeerde verhouding met de natuur heb. Altijd liever naar Parijs geweest dan naar het Spaanderswoud, me altijd minder verveeld in de Dapperstraat dan op de Drentse Hei.


Bron: Blokker, Jan / waddenbulletin, jaargang 24, nr. 4, artikel: ´Moet blijven` / 1990